Yogi Bhajan se narodil jako Harbhajan Singh Puri v Indii, v současném Pakistánu, 26. sprna 1929, do rodiny léčitele a komunitního vůdce. V osmi letech se stal žákem velkého Mistra, Sant Hazary Singha, pod jehož neúprosným vedením dosáhl mistrovství v kundalini józe ve svých šestnácti letech. V roce 1947 při rozdělení Indie došlo k evakuaci vesnice, kde Yogi Bhajan vyrůstal, protože se měla stát součástí Pakistánu. Jako mladík, u nějž byly rozeznány vůdčí schopnosti, byl pověřen dovést víc než tisíc lidí rozbouřenou zemí do bezpečí v Dillí.

Studoval komparativní religionistiku a védskou filozofii a dosáhl magisterského titulu v ekonomii na Pandžábské univerzitě. Později absolvoval doktorské studium komunikační psychologie na Univerzitě humanistických studií v San Franciscu. Stal se vůdčí osobností v rámci komunity, náboženského hnutí i ve světě podnikání, a to s vynikající pověstí člověka míru, moudrosti a soucitu. Vydal více než třicet knih nejrůznějšího zaměření od spirituality a vědomí po komunikaci a psychologii. Založil řadu potravinářských společností, které vyrábějí a distribuují přírodní produkty vycházející z jeho učení. Jako Siri Singh Sahib, čili Sikhský vůdce na západní polokouli, se setkal s papežem Janem Pavlem II a spolupracoval s Dalajlámou a canterburským biskupem na podpoře světového míru.

V turbulentní, drogami omámené kultuře 60. let se Yogi Bhajan jako první obrátil k mládeži. Uvědomil si, že experimentování s drogami a „jiným stavem vědomí“ vyjadřuje hlubší touhu zažít celostní, osvobozující smysl bytí a touhu po rodině, po spojení se sebou samým a ostatními. Poté co mladí lidé zjistili, že chemikálie poskytují, v lepším případě, pouze levnou náhražku pokojné vnitřní eufórie, kterou mohou získat pomocí kundalini jógy, a v horším případě vedou k oslabujícím vedlejším projevům na fyzické a duševní úrovni, začali se na jeho lekce hrnout.

Vytvořil rodinu, známou jako 3HO (Healthy, Happy, Holy Organization) a centra 3HO začala brzo vyrůstat po celých Státech a po světě jako houby po dešti. Zažehl hnutí, jehož mnohé výhonky si našly cestu do naší kultury. Yogi Bhajan byl průkopníkem a po více než 40 letech cíleného úsilí organizací 3HO a Kundalini Research Institute jsou jóga a meditace na Západě všeobecně přijímány. Za tento zájem nevděčí jen ověřeným přínosům jógy a meditace, ale i rostoucímu zájmu veřejnosti o spiritualitu a zdravý životní styl. Během svého velmi aktivního života podporoval světový mír a setkal se s náboženskými a duchovními vůdci po celém světě.

Věnoval se také tématu žen, a zasadil se prosazování rovnosti žen a jejich blahobytu. Yogi Bhajan inspiroval ženy, aby vedly, povznášely a léčily svou vlastní milostí a mocí.

Yogi Bhajan publikoval více než 30 knih a více než 200 dalších manuálů, videí a CD obsahujících jeho učení (k dispozici od KRI kundaliniresearchinstitute.org). V roce 1980 získal titul Ph.D. v komunikační psychologii.

Yogi Bhajan opustil své fyzické tělo 6. října 2004, ve věku 75 let. Pro mnoho lidí vlastně „nezemřel“, protože je svými vibracemi stále přítomen. Jeho božská moudrost a inspirace žijí v osvíceném dědictví rozsáhlé knihovny učení ( On-line knihovna krijí, meditací, lekcí, videí a hudby: www.yogibhajan.org), kterou vytvořil, aby nám sloužila v dnešní době a příštím generacím.