Já jsem Eva a bylo mi přisouzeno duchovní jméno Radha Nam Kaur, které se překládá jako:

„Princezna, jejíž ovládnutí duchovní cesty je dosaženo dokonalou meditací ve jménu Božím“.

Má cesta hledání, aniž bych vědomě měla konkrétní směr, začala v roce 2010. Nestalo se tak náhodně, ale díky jisté vnější životní situaci, která mne emočně velmi silně zasáhla. Mé ego ztratilo dosavadní sílu vládce a má duše dostala silnou potřebu spirituálního naplnění. Během následujících několika let jsem navštěvovala různé sebe-rozvojové semináře s českými i zahraničními lektory i s přímými žáky a následovníky duchovního mistra Osha. Byla to důležitá, ale ne vždy příjemná cesta skrze zkušenosti a prožitky.

 

Kundaliní jóga mi zkřížila cestu v roce 2014.

  • Rok poté jsem složila zkoušku a stala se učitelkou 1. úrovně s mezinárodní certifikací KRI.
  • V roce 2017/2018 jsem si z osobního motivu doplnila znalosti kurzem tradiční jógy 3. stupně na České akademii jógy.
  • V současnosti v roce 2018 absolvuji 2. úroveň tréninku učitelů kundaliní jógy, modul: Mysl a meditace.

Praxe kundaliní jógy provází můj život pravidelně již několik let a je to má osobní životní cesta dharmy. S vděčností konstatuji, že to je jedno z toho důležitého a dobrého, co mne v život potkalo. Je to nejkrásnější potkání se se sebou samou, kterého se mi kdy dostalo. Učí mne poznat se, přijmout se taková, jaká jsem, uzdravuje mé fyzické i mentální tělo. Krásné meditace s mantrou mi otevírají srdce a já se v tu chvíli cítím naplněná a celistvá.

Velmi si vážím toho, že se s Vámi mohu podělit o tuto transformační technologii a nástroje, které kundaliní jóga nabízí a s vámi ženami tímto prostřednictvím takto společně sdílet.

Wahe Guru!