Já jsem Eva a bylo mi přisouzeno duchovní jméno Radha Nam Kaur, které se překládá jako:

„Princezna, jejíž ovládnutí duchovní cesty je dosaženo dokonalou meditací ve jménu Božím“.

Má cesta hledání, aniž bych vědomě měla konkrétní směr, začala v roce 2010. Nestalo se tak náhodně, ale díky jisté vnější životní situaci, která mne emočně velmi silně zasáhla. Mé ego ztratilo dosavadní sílu vládce a má duše dostala silnou potřebu spirituálního naplnění. Během následujících několika let jsem navštěvovala různé sebe-rozvojové semináře s českými i zahraničními lektory i s přímými žáky a následovníky duchovního mistra Osha. Byla to důležitá, ale ne vždy příjemná cesta skrze zkušenosti a prožitky.

Kundaliní jóga mi zkřížila cestu v roce 2014.

  • V roce 2015 jsem složila zkoušku a stala se učitelkou 1. úrovně s mezinárodní certifikací KRI.
  • V roce 2018 – účast na modulu Mysl & meditace;  2. úroveň tréninku učitelů KJ
  • Současnost 2019/ 2022  – Jóga a jógová terapie na FTVS

Praxe kundaliní jógy provází můj život pravidelně již několik let a je to má osobní životní cesta dharmy. S vděčností konstatuji, že to je jedno z toho důležitého a dobrého, co mne v život potkalo. Kundaliní jóga je potkání se sebou samou, disciplína, vůle, radost a důvěra v život. Otevírá a rozšiřuje osobní vědomí, oči a srdce, propojuje s vesmírným vědomím. Činí život radostnější, přináší  sebepoznání a pochopení, že mnohé věci jsou takové, jaké jsou a jen přijmutím můžeme žít v souladu a harmonii. Uzdravuje všechna těla,  fyzické, energetická, duši.  Krásné meditace s mantrou léčí, otevírají srdeční čakru a dávají nám prožitek božství a celistvosti.

Velmi děkuji Guru Sansar Kaur za příležitost studovat kundaliní jógu v ČR ( https://skolakundalinijogy.cz/) a vážím si , že mohu šířit tuto transformační techniku dál.

“ Wahe Guru“