MĚSÍČNÍ CENTRA

Jedenáct měsíčních center ženy

Napsala Jivan Joti Kaur Khalsa, Ph.D., Nové Mexiko, USA (přeložila Radha Nam Kaur)

Cítila jsem se požehnaná, když jsem po mnoho let navštěvovala lekce pro ženy, kde Yogi Bhajan, mistr kundaliní jógy, učil jednou, dvakrát či dokonce i třikrát denně. Ty roky výuky a ženských seminářů jsou pro mě neocenitelné, protože nás učil tolik věcí o tom, jaké to je být ženou, které jsme předtím nikdy neslyšely. Měl tu schopnost zapůsobit a předat nám poznání, že ženy jsou 16krát silnější a 16krát intuitivnější než muži. Přes život v kultuře, kde byly ženy vždycky považovány za „méně než“, nás vyzýval, abychom věřily, že můžeme dosáhnout čehokoliv.

Když se dostaneme do naší intuice a duchovní síly a tím můžeme pozdvihnout a inspirovat ostatní v našem životě.

Ženy jsou přirozenými vůdci – ať už máme vedoucí pozici na pracovišti nebo jsme vůdčí doma, nebo jako učitelky jógy či v jiných komunitách a aktivitách. Z tohoto důvodu nás učil, že musíme důvěrně pochopit naši ženskou přirozenost a povahu. Vyzýval nás, abychom se hluboce ponořily do naší vlastní duše a pochopily naše silné stránky a naše výzvy. Tímto způsobem se poznáme lépe a jsme připraveni pomoci a vést ostatní.

Základní část porozumění sama sobě jako ženě spočívá v poznání našich emocionálních sklonů.

Yogi Bhajan učil, že ženy jsou 16krát více emocionální než muži, což, pokud není usměrňováno prostřednictvím kundaliní jógy, meditace, stravy nebo nějakých dalších cvičení, může to být také naším pádem a sebezničením. Můžeme se stát obětí naší vlastní nejistoty a emocionálního zmítání, které vytvářejí mnoho bolesti a smutku nám samým i ostatním kolem nás. Ovšem 16 krát více emocionální zároveň znamená 16krát citlivější. Kundaliní jóga a meditace poskytují nástroje, které transformují naše emoce do citlivosti, oddanosti a věrnosti.

Zkoumáním našich emocí, které jsou obsaženy v jedenácti Měsíčních centrech, nám pomůže porozumět a pochopit, jak je používat, abychom se staly více samostatnými, radostnými a skutečnými ženami a vůdkyněmi.

Cítíte se někdy jako emocionální „jojo“? Jednoho dne se cítíte silná, jako byste mohla dosáhnout čehokoliv a druhý den se cítíte nejistá a nevěříte si? Nejste blázen. Yogiji nám poskytla užitečné znalosti a technologii, jak se vypořádat s těmito přirozenými výkyvy: Starodávné jógové učení o jedenácti měsíčních centrech ženy.

Jedenáct Měsíčních center jsou oblasti na těle ženy, které jsou velmi citlivé fyzické oblasti na těle ženy, které reagují na měsíční energii a ovlivňují, jak jednáme v každodenním životě.

Posloupnost lunárních center je nejjemnější a nejdůležitější cyklus, který žena dokáže procítit a zažít. Uvědomění si tohoto cyklu přináší poznání její pocitové přirozenosti, která je odrazem proměnlivé energie měsíce.

Podle učení kundaliní jógy má žena na těle 11 lunárních Center, které se vlivem lunární energie pravidelně aktivují v jejím těle v 28 denním cyklu, po dobu 2 ½ dne v jednom každém místě. Ovlivňují její emoční vyváženost.

Rotují kolem brady, Bodu Měsíce. Každého 2,5 dne se žena posune do dalšího lunárního centra a vnímá svět přes jeho kvality. Pro každou ženu je tato posloupnost jiná, není totožná s menstruačním cyklem, ani závislá od fáze měsíce. Pokud ji nepostihne nějaké vážné trauma, tento lunární vzorec v ní zůstává stejný po celý její život. Pokud je žena vnímavá ke svému tělu a citovým tendencím, začne s nimi vědomě spolupracovat, pak načerpává sílu a inspiraci, respektuje své stínové stránky, vyjadřuje svou vnitřní pravdu, ve vztazích a v životě se vyhne zbytečným dramatům a zklamáním.

Vědomý život znamená aktivní zapojení se do procesu změny, každou myšlenkou, každým jednáním nebo opomenutím. Ženský menstruační cyklus je ukázkou tohoto přirozeného cyklu a je nastaven do specifické sekvence už v bříšku matky. Posloupnost aktivace lunárních center v těle ženy je fixována na celý život, leda pokud dojde k nějakému vážnému zásahu (trauma, operace, apod.). I počet vajíček ve vaječnících je nastaven již v době narození děvčátka, čím je předurčená i její menopauza.

Pokud se žena brání přirozeným změnám ve svém těle, potlačuje svou vlastní přirozenost.

Pokud žena neumí akceptovat, že je ženou, neumí se v této své přirozené formě milovat a oslavovat, odpírá se o svou největší sílu, Adi Shakti, primární energii stvoření. Když žena procitne do Adi Shakti, dokáže nasměrovat svou energii na aktivní život v jeho nejvyšších hodnotách, na uzdravení žen ve své rodové linii a také celé naší planety Země.

Ve filozofii kundaliní jógy se žena vnímá jako „lunární bytost“.

Tak jak žena prochází svým menstruačním cyklem, tak i příroda kolem ní následuje její vlastní přirozený cyklus. Ženy vždy žily ve spojení s přírodou a jedna s druhou. Všimly si, že když spolu sdílejí domácnost, tak i jejich měsíčky se sladí. Toto uvědomění si propojení cyklů přírody, měsíce a ženy přineslo lunární – měsíční kalendář. Fáze měsíce se spojují s fázemi menstruačního cyklu. Tělo ženy ji svou přirozenou moudrostí informuje o čase plodnosti, ženské síle a obnově.

Aureola

Bod středu

Když je aktivováno měsíční centrum Bodu středu nebo jemu odpovídající místo na zadní straně páteře, je na řadě naše bezpečnost. Pokud je váš Bod středu slabý, budete nejistá a velmi zranitelná vůči kritice. To je ten nejlepší čas pro jeho posílení a tím nejvhodnějším cvičením je Sat Krija nebo Dech ohně. Je to také dobrý čas, psát si deník, hlasitě si zpívat 31 minut, zajít si na zábavný film nebo jen tak mlčet. Můžete později litovat, pokud byste vedly během této doby vážnou diskusi. Pokud je váš Bod středu příliš silný, můžete být agresivní, můžete odrazovat nebo působit odtažitě.

 

Vyrovnané znaky: Disponuje silnou fyzickou energií. Je rozhodná a vlivná.

 

Nevyrovnané znaky: Nejistá a zranitelná kritikou.

Stehna

Když je Měsíční centrum ve vašich dolních orgánech nebo stehnech, budete velmi potvrzující, produktivní a budete mít vysokou energetickou hladinu. Všechny detaily, které by mohly být během zbývajícího měsíce přehlédnuty, se zdají, že je třeba je udělat, téměř až k bodu posedlosti. Můžete se přistihnout, při dělání seznamu všech svých projektů, o kterých jste se během měsíce snily, a nebuďte šťastné, dokud nebudou všechny dokončeny.

 

Vyrovnané znaky: Ustálená v sebevnímání – kdo jsem a co tady dělám. Cítí se produktivní a také udělá. Úspěšně se věnuje detailům.

 

Nevyrovnané znaky: Neorganizovaná, cítí se neschopná dotáhnout věci do konce. Nestabilní a rozptýlená.

Ušní lalůčky

Toto je doba, kdy jste nejvíce analytická. Chcete prodiskutovat hodnoty a to co je pro vás důležité. Je vhodný čas zjistit příčinu věci, zapojit se do politického shromáždění nebo diskutovat o tom, jaké zásady chcete používat v práci nebo doma. Musíte být opatrné, protože můžete být příliš kritické jak vůči sobě, tak i k ostatním. Není vhodný čas k tomu, abyste činila konečné rozhodnutí.

 

Vyrovnané znaky: Propojená na své hodnoty, které ji posilují. Vidí co je správné a nesprávné. Je velmi moralistní.

 

Nevyrovnané znaky: Tendence nadmíru kritizovat a analyzovat sebe a jiných.

Klitoris

Vagína

Když je měsíční centrum ve vagíně, můžete mít tendenci být společenské, ale bude to mít hlubší morálnější podtext. Budete toužit po důvěrnějším spojení, možná s malou skupinou lidí nebo s jedinou další osobou. Některé ženy nejsou naopak vůbec sociální. Možná máte pocity prázdnoty a chcete být sama se sebou. Je to dobrý čas na meditaci, na ponoření se do svého nitra a pocítit Šúnja –  stav absolutní nehybnosti a klidu. Je to ten správný čas na odpočinek, na přestávku v akci, je to čas uvědomit si, že konce a počátky jsou stejné.

 

Vyrovnané znaky: Společensky se realizuje a sdílí ve své komunitě. Přináší jí to pocit naplnění.

 

Nevyrovnané znaky: Pociťuje vnitřní prázdno a je frustrovaná ze základních existenčních problémů.

Zadní část krku

Když je měsíční centrum na zadní straně krku, jste velmi romantická, jako na svátek Sv. Valentýna a to vám vydrží po dobu 2 ½ dne. Jedna květina vás může docela pobláznit. Budete riskovat, budete koketní a rozmarná. Je vhodný čas vyzkoušet nové věci; není však vhodný čas k důležitým rozhodnutím – dny, kdy je Měsíční centrum v aureole nebo stehnech, jsou pro rozhodování lepší.

 

Vyrovnané znaky: Citlivá, romantická, lehce ovlivnitelná. Dobrý čas vyzkoušet něco nového, když nezáleží na vážnosti výsledků nebo následků.

 

Nevyrovnané znaky: Cítí se neschopná komunikovat; těžko se vyjadřuje.

Prsa

S měsíčním centrem v oblasti prsou, bradavek jste plná soucitu, soustředěná ve svém srdci, důvěrná, dávající až štědrá, že to hraničí s hloupostí. Možná budete mít problém s vymezením si vlastních hranic, proto bude tak těžké říkat „ne.“ Je to dobrý čas navštívit nemocného přítele. Není vhodné se rozhodovat o důležitých osobních nebo obchodních rozhodnutích.

 

Vyrovnané znaky: Soucitná, inklinuje k intimitě, stabilizovaná v srdci. Pracuje a koná na základě pocitů.

 

Nevyrovnané znaky: Nejtěžší období na stanovení si svých hranic; souhlasí s věcmi, kterým by obvykle řekla ne.

Rty

Když je měsíční centrum na rtech, komunikace ženy jde do extrémů. Může být buď velmi efektivní, nebo velmi neúspěšná. Vaše strava a duchovní praxe jsou v této době obzvlášť důležité k udržení rovnováhy. Když se naladíte sama na sebe, můžete se rozhodnout, zda je vhodný čas mluvit nahlas nebo mlčet. Vaše slova mohou buď povzbuzovat a inspirovat nebo odcizit a zničit. Musíte být jemná a obezřetná. Pokud se cítíte nejistá, rozzlobená nebo podrážděná, je lepší mlčet. Pokud máte pocit, že jste sdílná a soustředěná ve svém nitru, je to pravděpodobně bezpečné. Pokud máte pochybnosti, raději mlčte a více meditujte, před tím než začnete mluvit. Během milování vaše rty mohou být velmi smyslné.

 

Vyrovnané znaky: Upovídaná. Komunikace je povznášející, silná a efektivní.

 

Nevyrovnané znaky: Často s nabroušeným jazykem. Její slova jsou drsná, neproduktivní a mohou ublížit.

Tváře

„Růžolící se tvářičky“ mohou být tím nejnebezpečnějším časem, protože je to doba, kdy budete mít sklony být emocionální, rozrušená a mimo kontrolu. Je to velmi důležitý čas dobře jíst, praktikovat jógu, meditovat a modlit se o Boží milost. Neříkejte nic, ani nedělejte nic, co by mohlo odcizit vaše blízké a milované osoby. Pokud se chcete vymanit z kontroly, použijte svou disciplínu, abyste zůstaly pod kontrolou. S největší pravděpodobností to, co cítíte v tuto chvíli, je jen iluze. Brzy přejde. Není to vhodný čas činit důležitá rozhodnutí.

 

Vyrovnané znaky: Plná nadšení, odhodlání a vyzařuje ho z lící.

 

Nevyrovnané znaky: Snadno se nechá strhnout. Nepředvídatelná, reaktivní, chová se jako při předmenstruačním syndromu.

Obočí

Obočí jsou nejcitlivější částí těla ženy, protože jsou nejjemnější částí parasympatického nervového systému. Když je měsíční centrum v obočí, máte velkou představivost. Je to skvělý čas k napsání básně, k hraní si s dítětem a tvoření nových myšlenek a nápadů. Je to doba rozmachu, vysetí semen ke klíčení a překročení všednosti. Je to ta pravá chvíle představit si novou věc, podnikání nebo udělat plán nějaké akce. Není to dobrý čas k rozhodování se nebo propadnutí nákupní horečce (vykoupíte obchod).

 

Vyrovnané znaky: Vizionářská představivost. Své životy, projekty a vztahy vnímá v rozšířeném vědomi a snovém rozjímání – zrcadlení.

 

Nevyrovnané znaky: V iluzích a ulétává do fantazie, které nemají opodstatnění v realitě.

SLEDOVÁNÍ MĚSÍČNÍCH CENTER

Pokud budete sledovat, co jíte, praktikovat jógu, meditovat a udržovat si pozitivní přístup, můžete pozorovat své emocionální sklony každého měsíčního centra a ne být pouze jejich obětí. Můžete je studovat, abyste lépe porozuměly vaší osobnosti a následně je využily ve svůj prospěch. Další výhodou je, že povzbuzení vašich aktivních měsíčních center může být velmi smyslně erotické během aktu milování.

Některé ženy mohou cítit, které měsíční centrum je v jakém čase aktivní i bez pomoci. Ovšem až na tváře a Bod středu jsou pro rozlišení příliš jemné. Já osobně používám kyvadlo; některé ženy rády používají testování svalů (kineziologie). Pokud nevíte, jak to udělat, najděte někoho, kdo vám s tím pomůže.

Může být velmi užitečné si o vašich zkušenostech vést deník. Ne každá žena to bude mít stejné. To, co jsem zde vyjmenovala, jsou jen popsané sklony a tendence. Vaše osobní zkušenost může být mírně odlišná. Mohlo by být zábavné si porovnat zkušenosti s kamarádkou nebo ve skupině žen.