KUNDALINÍ JÓGA

Yogi Bhajan definuje KUNDALINÍ JÓGU jako jógu povědomí, vědomí něčeho. 

Je technologie, která prostřednictvím jogínských technik urychlí rozvoj vašeho plného lidského i duchovního potenciálu. Je vědecky navržená tak, aby vám poskytla zkušenost s vaším nejvyšším vědomím. Když praktikujete tyto techniky, začnete objevovat svou pravou podstatu a uvědomovat si vaše nejvnitřnější a nejhlubší emoce. Prostřednictvím pravidelné praxe prožijete změnu na úrovni vědomí.

Probouzením „kundaliní“ jde o otevření tvůrčího potenciálu, o aktivaci inteligentní životní síly, která přetrvává v latentní formě v každém z nás. Díky důmyslné postupnosti cviků, aplikaci tělesných energetických zámků a dýchacích technik se tato energie postupně vyvolává tím, že se vede nahoru po páteři.  Zážitek probuzení kundaliní, je stav, v němž poznáte své nejvyšší vědomí a plně si uvědomíte svou Božskou (duchovní) podstatu. Proces probuzení je postupná a jemná změna – transformace.

ZNÁMKY, ŽE TO PRO VÁS FUNGUJE:

 • Mohou obsahovat již zmíněné změny na úrovni vědomí a výrazné přeměny vaší osobnosti – začnete pohlížet na svůj život a vaše vztahy z jiné perspektivy.
 • Objevíte v sobě sílu kultivovat vaše schopnosti, dovednosti a přednosti, které vás dovedou k naplnění a smyslu vašeho života v souladu se zákony vesmírné Lásky a Pravdy.
 • Porozumíte vašemu osudu.

Zkušenost Yogi Bhajana:

Jeden student se jednou zeptal, jak dlouho bude trvat, než probudí svou kundaliní. Počkejte si, trpělivost se vyplácí. Získáte z vaší osobní praxe nejvíce, jen když poplujete po proudu a s radostí se budete soustředit z vaší objevitelské cesty. Duchovní růst nemůže být uspěchán, ale spíše je to postupný proces, jak se nejlépe „vyladit“ na jemné energie ve vlastním těle. Osvícení, konečný stupeň jógy, si nemůžeme koupit ani ho vlastnit. Může to být jen osobní zkušenost; a jeho cenou je houževnatá oddanost hledajícího.

Kundaliní jóga je kompletní věda, která zahrnuje:

 • Pránájámu

  – práce s dechem a energií

 • Krije

  – série pozic, dechových technik, manter, muder, pozornosti a tělesných zámků

 • Mantry

  – zvukové vibrace (posvátný text)

 • Mudry

  – gesta rukou ovlivňující energetické proudění v těle

 • Bandhy

  – tělesné energetické zámky

 • Meditaci

  – v meditačním stavu má mozek jinou (vyšší) vibrační frekvenci než v běžném stavu. Cílem je dosažení stavu čistého Bytí.

 • Relaxaci

Slovo KUNDALINÍ

Slovo kundalini pochází ze staroindického jazyka sanskrtu a doslova znamená „lokna“. Je to metafora, romantický způsob popisu toku energie a vědomí (Božské podstaty), jež existují v každém z nás. Tato energie, přirozeně proudí tělem a nahoru a dolů páteří. Je koncentrována v latentní formě v rezervoáru (zásobníku) ve spodní části páteře, v oblasti 1. čakry a je připravena k „probuzení“. Je to energie vědomí (zdrojem vědomí není naše mysl, je to naše Božská podstata), bez které bychom přestali existovat. Božská podstata je ve všem, vše co se děje, se děje skrze nás.

Pokud máme patrný, neměnný tok této energie v  těle, jsme „naživu“, naše mysl je aktivní a my se stáváme oddanými naším povinnostem a odpovědnými za náš život. Žijeme život zúčastněně a radostně. Energie vědomí může být také definována jako životní energie stojící za duchovním růstem. Probouzením této energie máme více zkušeností a více prožitků toho, kdo jsme, co jsme, o čem je tato realita, o čem je život. Je to smyslný proces lidského života.

Kundaliní jóga nabízí technologii a vlastní nástroje, které při správném praktickém provedení tuto životní energii navýší.

Z toho důvodu je považována za velmi rychlou cestu k aktivaci a zvýšení životní energie a vytvoření vyváženého stavu mezi tělem, myslí a duší (duchem). Je to nejvyšší forma nás samých jako lidských bytostí, pocházející ze síly (energie) naší duše, z nekonečna uvnitř nás, jež je také nazýváno kundaliní.

CO JE KUNDALINÍ JÓGA A CO VÁM PŘINESE?

 • urychluje rozvoj vašeho plného lidského i duchovního potenciálu
 • začnete objevovat svou pravou podstatu
 • uvědomovat si vaše nejvnitřnější a nejhlubší emoce
 • poznáte své nejvyšší vědomí
 • plně si uvědomíte svou Božskou (duchovní) podstatu
 • prožijete změnu na úrovni vědomí
 • aktivujete inteligentní životní síly
 • otevřete tvůrčí potenciál