Jogínská tradice chápe člověka jako mnohorozměrnou bytost tvořenou deseti samostatnými, vzájemně provázanými těly:

 • 1 fyzické tělo,
 • 3 mentální funkce,
 • 6 energetická těla.

AKTIVOVÁNO

Každé přináší své dary, je-li aktivováno.

OSLABENO

Na druhou stranu, každé do určité míry vypoví službu, ocitne-li se ve stavu oslabení.

Jestliže si s vlastními deseti těly porozumíme a posílíme je cvičením a meditacemi, stanou se nástroji, jež vám pomohou dosáhnout nejvyššího naplnění.

Na pochopení funkce deseti těl v našem životě existuje dávno propracovaný číselný systém, zvaný tantrická numerologie, podle nějž jednoduchým výpočtem založeným na datu narození odhalíme zděděné silné stránky a výzvy, se kterými se potýkáme v životě.

Pomocí tohoto systému se přivedeme zpátky do rovnováhy. Pokud nevíme, co je špatně, a zároveň víme, že něco špatně je, poté použijme numerologii a příslušná těla, kde máme v životě výzvy. To nám může dát nějaké dobré podměty na zamyšlení a případně vybalancování skrz každodenní praxi. Pokud nám předešlé nepomůže, poté zkusme použít informace o tělech, které získáme v lekcích a zkusme si udělat obrázek o každém těle, a jak se projevuje v našem životě. Pokud najdeme vhodného adepta, poté opět cvičíme na toto tělo minimálně 40 dní.

 

VÝPOČET NUMEROLOGIE:

 • 1

  Výpočet pěti čísel z data narození. Výsledné číslo leží mezi 1 a 11.

  (příklad 19. 02. 1981)

  Číslo duše = den narození (1 + 9 = 10)
  Číslo karmy = měsíc narození (2)
  Číslo daru = desetiletí narození (8 + 1 = 9)
  Číslo osudu = rok narození (1 + 9 + 8 + 1 = 19, 1 + 9 = 10)
  Číslo cesty = datum narození (1 + 9 + 2 + 1 + 9 + 8 + 1 = 31, 3 + 1 = 4)

 • 2
  Urči, zda dané číslo je silná nebo slabá stránka (výzva) tvé osobnosti.

  Číslo duše (výzva):

  Určuje, co nás blokuje od spojení s naší duší. Určuje, co nás dovede k vnitřnímu míru a ukazuje klíč ke správnému vnímání sama sebe.

  Číslo karmy (výzva):

  Určuje, co nás blokuje od vytváření takového vnějšího světa, po kterém toužíme.

  Číslo daru (síla):

  Určuje přirozený talent, kterým jsme obdařeni

  Číslo osudu (síla):

  Určuje metody a postupy, které vám v životě fungují a o které se můžete opřít. Určuje vnitřní znalost.

  Číslo cesty (výzva):

  Určuje hlavní výzvu v životě. Určuje, na co se je potřeba zaměřit k získání celkového naplnění v životě. Určuje to, po čem nejvíce toužíme.

 • 3
  Určeme, zda vypočtená čísla (krok 1) jsou výzvy nebo síly (krok 2) a přiřaďme daná čísla ke konkrétním tělům. Je deset těl (čísla 1-10), a číslo jedenáct (všechna těla dohromady).
 • 4
  Vyčkejte na danou hodinu, kde se dozvíte podrobné informace o těle a získáte cvičení.
 • 5
  Cvičte minimálně 40 dní nejprve postupně těla, která máte jako výzvy, abyste procítili, co jsou vaše výzvy a problémy v životě. Poté cvičte vaše těla v pozici síly.