Přednáška Yogi Bhajana:

Zářivé schopnosti ženy

Výňatky z přednášek z 12. a 21. srpna 1978, mezinárodní ženský tábor v Espaňole, Nové Mexiko.

„Nejprve musíte udělat tuto první věc. Pokud nepřijmete svou vlastní důstojnost jako žena, všechny vnější ozdoby a šperky nebudou nic znamenat. Nemá to vůbec nic společného s žádným mužem ani s žádným vztahem. Ve chvíli, kdy přijmete svou vlastní důstojnost, celý svět přijde k vám. „

(Yogi Bhajan, 1996)

Žena je zdrojem obrovské síly. Pokud chce, může přenášet a vysílat tuto energii na kohokoliv. Může udělat z „mrtvého muže“ nejúspěšnějšího zářivého člověka. Je pravda, že žena nezná porážku. Bůh ji stvořil tímto způsobem, stvořil jí tak, za podmínky porozumění tomu základnímu, že ona pochopí, že je Ona. Pak se věci mohou dát do pohybu.

Měla by být vždy schopna dokázat, že ona je Ona. Že jakákoliv je, tak taková bude, a to je způsob, jak to zůstane a ona je taková: tak je to spravedlivé. Do té doby, dokud nebude přijata jako žena, neměla by udělat žádný krok, neměla by podnikat žádnou iniciativu.

Pro každou akci, kterou podniknete, se musíte rozhodnout, kam to povede. Jestliže vede k spravedlnosti, když vede k nekonečnosti a vede ke zvýšení vaší grácie, jen tehdy byste měla dovolit, aby se záležitosti pohybovaly.

Krása ženy, její zářivá krása, je její disciplína.

Žena by měla založit svou osobnost a své dobré jméno na těchto 3 kvalitách:

  1.  je velmi disciplinovaná,
  2.  je velmi spolehlivá,
  3.  je věrná a oddaná.

Jedná se o tři základní charakteristiky zářivé a osvícené osobní projekce ženy.

Nyní k těmto třem přidejte ještě jednu věc: „spravedlnost“ – disciplínu vůči spravedlnosti, oddanost spravedlnosti, a spolehlivost pro spravedlnost jsou zásadní.

Žádná žena by neměla hledat bezpečí mimo samu sebe. Její celkové hodnocení, její kvalita její osobnosti, je založena na jediné věci: že hluboce chápe a žije jednou jednoduchou myšlenkou: Já jsem žena“.

Podle vašeho základního dojmu, vašeho vlivu, vašeho vnitřního pocitu, vašeho myšlení – vy jste žena. Na prvním místě jste žena. Pak můžete být manželkou; pak můžete být matkou; pak můžete být přítelkyní; pak můžete být kýmkoliv! Objímáním nic nevytvoříte, a otravováním nic nezměníte. Vytvoříte vše a cokoliv, tím, že budete sama sebou. Veškerá přirozenost jedná na povel ženy, celá příroda jedná na její rozkaz.

Když žena nezažívá zkušenost svého vnitřního vedení jako ženy, pak má pocit, že „neví, co chce a nemá nikdy pokoj, dokud to nedostane“, jak ona sama říká. Žena, která ví, že je žena a zažila jako žena zkušenost své vlastní záře, nemusí dělat nic. Věci k ní sami přicházejí. Je tvůrčím ohniskem a Matka příroda jí sešle všechno. Proto nebude v žádné nevýhodě. Zářivá žena je jako Božská záře, žijící uprostřed svého srdce.

Žena má sílu vysílat energii jakýmkoliv způsobem a poslat zprávu v jakékoliv formě. Dokáže zcela napravit věci způsobem jí vlastním, za předpokladu, že pochopí, že to musí udělat.

Žena je kreativní; nemůže tolerovat nudu. Nuda přichází, když jsme vymezení, připoutaní a přestali jsme růst. Nemůžeme dále růst, pokud nepůjdeme cestou Dharmy (Dharma, volně překládáno jako zákon nebo cesta.

Jedná se o:

  1.  cestu k univerzální pravdě,
  2.  univerzální pravdu samotnou,
  3.  způsob života vedoucí k minimální akumulaci karmy.

Snažím se vám říct, abyste se obrátily dovnitř sebe, vytáhly všechny úsměvy a štěstí a šířily je dál, jako jasná, zářící princezna.

Nerozumíte vaším charakterovým vlastnostem. Vaše vlastnosti nejsou váš krásný nos, vaše krásná tvář, krásné rty a tak dál. To nejsou vaše charakterové rysy. Vaše rysy jsou vaše krásné chování, váš krásný charakter, vaše výborné zdraví, váš krásný duch, vaše dobrá rada, vaše vynikající moudrost, vaše krásná inspirace.

Všechny tyto lidské rysy jsou vyznamenáním jakékoliv a každé ženy. Nic nemůže zachránit a posloužit ženě více než Dharma. Karma vám ubližuje.

Adi Shakti – původní síla

Vezměte na vědomí, že ženy jsou 16x silnější a intuitivnější než muži a jejich vrozená schopnost překonat a vynikat je 16x větší než u mužů. Pocházíme z kultury, kde ženy byly považovány za „méně než“, ovšem dozvěděly jsme se, že dokážeme dosáhnout čehokoliv, když se podíváme dovnitř naší Duše a rozpoznáme vlastní Božskou sílu.

Žena je ztělesněním Boží tvůrčí síly „Shakti“. Žena vyjadřuje ženský aspekt Boha, skrze který stvořil život. Tato elementární síla je nazývána Adi Shakti a po staletí byla uctívána v podobě různých bohyň. Každá žena má v sobě Božskou sílu bohyně, která čeká na akceptaci. Kundaliní energie je síla Shakti.

Prostřednictvím krijí (série pozic, pránajámu, manter, muder, pozornosti a tělesných zámků) a hlubokých meditací se učíme nalézt naši hloubku a hledat uvnitř sebe jistotu, identitu a sílu. Yogi Bhajan říkal, abychom byly sami sebou, abychom pochopily, co to znamená být ženou – citlivost, milost, síla a urozenost. Být narozena ženou, můžeme projevit jednoduše, s ctností a statečností.

Často říkal, že postavení národa se odráží ve tvářích jeho žen. Tvrzení, za kterým si stál, bylo: „když všichni muži na světě budou respektovat své ženy, na planetě bude mír. Požádám každého muže, který by usiloval o mír, aby si uvědomil, že mír nepřichází skrze protesty a shromáždění. Mír přichází mírovými akcemi, a dokud se ti, kteří se narodí z matky, nenaučí respektovat ženu, nebude na této planetě žádný mír. V den, kdy ženy na této planetě nebudou více vykořisťovány, zavládne na zemi mír.“

Archetyp Božské Matky a Posvátného ženství je tak starý jako čas, hluboce zakořeněný v každé buňce ženského těla. Posvátné ženství ztělesněné uvnitř ženy je podstatou veškeré celistvosti; a čím více ctíme ženskou nezávislost, Adi Shakti, tím více můžeme nabídnout světu.

„Žena musí pochopit svou roli. Její úlohou není uctívat Boha; její rolí je být sama Bohyní. Její Jednota může ovlivnit a otevřít každé srdce.“

© The Teachings of Yogi Bhajan